Obsługa prawna

obsługa prawna nieruchomości

  • Doradzanie w zakresie przepisów ustawy o własności lokali i gospodarowania nieruchomościami.
  • Reprezentowanie na podstawie pełnomocnictwa w sprawach dotyczących nieruchomości wobec władz, urzędów administracji samorządowej, osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych.
  • Przygotowywanie wniosków korespondencji, pism monitujących, pism przedsądowych.
  • Odbiór i kwitowanie dokumentów i przesyłek zgodnie z zakresem określonym pełnomocnictwem.

Na co dzień współpracuję ze sprawdzonymi ze skuteczności kancelariami prawnymi, których usługi rekomenduję w trudniejszych sprawach w tym sądowych.